ALBA EXPO öppnar dörrarna om...

y
1
7
1
dagar
1
8
timmar
1
4
minuter

Följ oss på Facebook

Kalender

Regelbundna träffar i lokalen
Måndagar kl 18:00

____________________

 

Augusti:

27/8 Kick off. Information om året och Afrika, Expoutvärdering.

September:

3/9 Lokalutveckling, Planera expo

12/9 Föreläsning Med William om Kenya

Oktober:

10/10 Kl 18:00 Föreläsning med Pelle och linda om deras resa till Nya Zeeland

29/10 Sätta upp stora skyltar och gula skyltar.

November:

2/11 Sista arbetet inför helgen.

3/11 Expo/Symposium

4/11 Symposium, Nertag av skyltar

December:

10/12 Julfika i lokalen

Julmarknad

Julbord Strömvillan

Januari:

14/1 Föreläsning med William om hans resa till Tanzania

Februari:

Mars:

April:

10/4 Föreläsning med Dennis om våra svenska reptiler.

Maj:

4/5 Kl 10-12 Ormsafari i Vrinneviskogen

Vi finns på Youtube

Här är en informationfilm och ett av våra Expon.

http://www.youtube.com/watch?v=8BLYpG8nZcc

 

S.R. Ganesh

S.R. Genesh

Scientist cum- Dy. Director

Chennai Snake Park

Chennai, India

 

S.R.GANESH har doktorerat i djurlivets biologi från Univ. i Madras, Indien.
Han är en forskare på Chennai Snake Park, arbetar med amfibier och reptiler i södra Indien.
Hans främsta intressen ligger inom herpetologins systematik.

Han dokumenterade de mindre utforskade biomen, raffinering av arternas karakteristika och kartläggande av nuvarande spridningsmönster av södra Indiens herpetofauna.
Detta har uppnåtts från fältarbete gjort för datainsamling, undersöka befintliga verificerade exemplar i museerna genom taxonomiska undersökningar och genom att utföra utbredningsområdes studier och analyser med GIS-baserade metoder. Härstammande från Madras (= Chennai), har lett honom att utforska mycket av Deccan-platån, västra Ghats och östra Ghats frånsett de Coromandelska kustområdena.

En heltids akademiker, han har skrivit mer än 50 artiklar inklusive två nya orm-artsbeskrivningar, ett par böcker och bokkapitel. Han handleder studenter under grundutbildning och i forskarutbildning i zoologi på olika skolor i Madras.
Han arbetar även som en referens i olika indiska och andra internationella herpetologiska tidskrifter och har samarbetat med herpetologiska forsknings-institut både i Indien och i andra länder.
Han är medlem i IUCN Amfhibian and Reptile Specialist Group, Viper Specialist Group, Species Survival Commission, AmphibiaWeb samt EMBL Reptile Data Database.

Han är konsult till ZSL Reptilia Group – Zoological Society London samt CAMP workshops runt reptile.
Han har även bidragit till att göra policies rörande naturen i Indien och då använts som kunnig i deklarerandet av många nya skyddade områden som nationalparker samt tiger-reservat.

Han är biologisk mångfaldsexpert och sitter i styrelsen som kunnig medlem runt herpetofaunan i fyra indiska delstater: Tamilnadu, Kerala, Andra Pradesh samt Karnataka, där han uppdaterar de herpetologiska listorna i många skyddade områden, i nära samarbete medSkogsdepartementet.

 

 

S.R.GANESH has a Doctorate in Wildlife Biology from the Univ. of Madras, India.
He is a scientist with the Chennai Snake Park, working on amphibians and reptiles of southern India.
His chief interests lie in the field of systematic herpetology.
He documents the lesser-explored biomes, refining species characterizations and mapping current distribution patterns of south Indian herpetofauna.

This is achieved from fieldwork done for collecting base-line data, examining already-existing voucher specimens in museums for taxonomic researches and carrying out mapping studies and analyses in GIS-based approaches.
Hailing from Madras (= Chennai), he has led him to explore much of the Deccan plateau, the Western Ghats and the Eastern Ghats apart from the Coromandel Coastal plains.

A full-time academician, he has more than 50 journal articles including two new snake descriptions, a couple of books and book chapters to his credit.
He co-mentors undergraduate and post-graduate zoology students in various colleges in Madras.
He serves as a reviewer on various Indian and some international herpetological journals, and has collaborated with herpetological research institutes both in India and abroad.

He is a member of IUCN Amphibian and Reptile Specialist Group, Viper Specialist Group, Species Survival Commission, AmphibiaWeb and EMBL Reptile Database.

He is an assessor for ZSL Reptilia group - Zoological Society London and CAMP workshop on Reptiles.
He has also contributed to wildlife policy making and has served instrumental in the declaration of many new Protected Areas like Sanctuaries and Tiger Reserve.

In his capacity as a biodiversity board expert advisory member for herpetofauna in four Indian states: Tamilnadu, Kerala, Andhra Pradesh and Karnataka he closely networks with the Forest Dept. and updates herpetological lists of many Protected Areas.

Ormar

Elaphe Helena Helena

Publicerad 2009-01-30 10:17

Elaphe Helena Helena

Utseende: Smyckessnoken är en slank orm med ett smalt huvud. Kroppen är ljusbrun med bruna och vita fläckar som fungerar som kamouflage. Huvudet är grönbrunt med svarta tecken. Spridning: Runt...

Read more

Teknik

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Fukt i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:47

Fukt i terrarium

För de flesta av våra reptiler är en hög luftfuktighet nödvändig för överlevnad. De flesta av dessa djur som i övrigt är friska klarar av en torrperiod på 1-2 dagar...

Read more

Ljus i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:40

Ljus i terrarium

När man ska planera och bygga ett väl fungerande terrarium ska man lägga stor vikt vid och inte snåla med belysningen, något som är mycket viktigt för dina djurs hälsa.Det...

Read more

Värme i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:27

Värme i terrarium

De flesta av våra populäraste terrariedjur härstammar från tempererade områden vars normala dagstemperaturer får våra bästa sommardagar att rodna. Reptiler är växelvarma djur, de kan inte som däggdjur producera egen...

Read more

Ödlor

Teratolepis Fasciata

Publicerad 2009-02-21 10:21

Teratolepis Fasciata

Utseende: Vipergeckos har ljus- och mörkbruna ränder som går längs med ryggen och med ljusare fläckar ganska regelbundet utplacerade på ryggen, som tillsammans bildar ett "rutmönster". Magen är vit. Färgen/nyansen...

Read more