ALBA EXPO öppnar dörrarna om...

y
1
7
1
dagar
1
7
timmar
3
1
minuter

Följ oss på Facebook

Kalender

Regelbundna träffar i lokalen
Måndagar kl 18:00

____________________

 

Augusti:

27/8 Kick off. Information om året och Afrika, Expoutvärdering.

September:

3/9 Lokalutveckling, Planera expo

12/9 Föreläsning Med William om Kenya

Oktober:

10/10 Kl 18:00 Föreläsning med Pelle och linda om deras resa till Nya Zeeland

29/10 Sätta upp stora skyltar och gula skyltar.

November:

2/11 Sista arbetet inför helgen.

3/11 Expo/Symposium

4/11 Symposium, Nertag av skyltar

December:

10/12 Julfika i lokalen

Julmarknad

Julbord Strömvillan

Januari:

14/1 Föreläsning med William om hans resa till Tanzania

Februari:

Mars:

April:

10/4 Föreläsning med Dennis om våra svenska reptiler.

Maj:

4/5 Kl 10-12 Ormsafari i Vrinneviskogen

Vi finns på Youtube

Här är en informationfilm och ett av våra Expon.

http://www.youtube.com/watch?v=8BLYpG8nZcc

 

Fukt i terrarium

För de flesta av våra reptiler är en hög luftfuktighet nödvändig för överlevnad. De flesta av dessa djur som i övrigt är friska klarar av en torrperiod på 1-2 dagar. Torrt klimat under en lång period är däremot mycket skadligt för ditt djur och kan orsaka uttorkning och/eller problem med kroppstemperaturen.

Här kommer några tips för att höja fuktigheten och därmed livskvalitén för dina djur.

Även djur ifrån extrema ökenområden behöver en daglig ökning av luftfuktigheten. I ökenområden kan luftfuktigheten under natten ibland uppgå till 100%. Detta har att göra med temperatursänkningen på natten. Varm luft har en låg relativ fuktighet och/eller kan lagra mycket fukt. Om den varma luften kyls ner så stiger den relativa fuktigheten: Det lagrade vattnet kondenseras.
Reptiler från regnskogsområden behöver en konstant fuktighet på 70-100%!
Det enklaste sättet att höja luftfuktigheten i terrariet är att använda sig av en sprayflaska. En vanlig blomspruta är billig och bra om man har ett fåtal terrarier eller till små regnskogsterrarier. Har du många terrarier eller större regnskogsterrarier kommer du snart att svära över blomsprutan och klaga över värk i handled och musklerna i underarmen. Den enklaste lösningen då är att köpa en tryckspruta. Det finns lämpliga trycksprutor som rymmer 5-10 liter i blomsterhandeln. De fungerar så att man pumpar upp ett inre tryck i behållaren som sedan trycker ut vattnet genom munstycket.
För att uppnå ett bra resultat ska man se till att munstycket finfördelar vattnet ordentligt så att man får en god luftfuktighet och att inte bottenmaterialet förvandlas till sumpmark.

För torra och halvtorra terrarier räcker det att man sprayar en gång per dag, med fördel på kvällen innan man stänger av dagsljuset. För den bekväme rekommenderas ett osmosfilter eller på annat sätt avmineraliserat vatten, man slipper då i stor grad att glaset i terrariet blir ”nerkalkat” vilket kan orsaka nog så många svordomar när det ska tas bort.

 Notera att med djur som dricker dropper från blad t.ex kameleonter bör inte destillerat vatten sprayas i terrariet. Avmineraliseringen av djuret som det leder till kommer på sikt att döda ditt djur.

Om man nu har ett regnskogsterrarium och jobbar heltid kan man inte gärna springa med trycksprutan varannan time. Men det finns andra möjligheter att hålla fuktigheten på en konstant hög nivå.
Det första sättet är att ta hjälp av ett vattenbad. Med hjälp av naturliga effekter som avdunstning kan man höja luftfuktigheten. Antingen placerar man en doppvärmare i baljan eller så placerar man en värmematta eller kabel under baljan.

Levande växter har också en positiv effekt på luftfuktigheten. En korrekt placerad och dimensionerad ventilation är också av yttersta betydelse för luftfuktigheten.
 
Detta hjälper till en bra bit på vägen men för större regnskogsterrarier krävs lite hjälp av tekniken. I stora, varma regnskogsterrarier sjunker fuktigheten snabbt och för att hålla en jämn och hög fuktighet kan man använda sig av en luftfuktare eller ett regnsystem.
 
Luftfuktare består enkelt förklarat av en vattentank och ett ultraljudsmembran. Membranet vibrerar med en sådan hastighet att vattnet finfördelas till en dimma. Dimman leds sedan upp ur apparaten på ett eller annat sätt. Avmineraliserat vatten kan höja livslängden på membranet avsevärt.
En på senare tid mycket populär och ekonomiskt gynnbar ”Gör det själv” luftfuktare är biltemas variant som kommer i form av en pingvin, inte vacker men fullt tillfredställande. Med lite modifikationer och montering av slang så fungerar den utmärkt till att fylla ditt terrarie med en fin dimma som inte bara håller fuktigheten uppe utan också gör ditt terrarie lite mystiskt och vackert att titta på.
Luftfuktaren kopplas enkelt in med en timer eller hygrostat för att köras med jämna intervaller under dagen.
 
Regnsystem hjälper också till att hålla fuktigheten uppe och har även andra fördelar som inte luftfuktaren har. Regnsystemet kan till skillnad från luftfuktaren se till att eventuella levande växter i terrariet får vatten. Luftfuktaren ger på sin höjd ett fint lager kondens på terrariets väggar efter en längre tid. Regnsystemet är därför lämpligt att använda hos arter som dricker från växter t.ex många kameleonter.
Det finns gott om regnsystem att tillgå på marknaden och även många bra ”Gör det själv” alternativ. Många använder sig av t.ex spolarvätskesystem och munstycken från trycksprayflaskor. De bättre regnsystem som finns att köpa klarar oftast av 15-20 munstycken.
 
Har man ett större antal terrarier kopplade till ett regnsystem med en timer och inte vill att alla terrarier ska vattnas lika ofta kan man göra en enkel automatisering genom att koppla till en magnetventil vid de terrarier man vill strypa. Scenario: En timer kör igång regnsystemet 8 gånger per dag, men bara 3 av 5 terrarier ska vattnas 8 gånger. Det fjärde terrariet har en magnetventil kopplad till en timer som öppnar vid 4 av de åtta tillfällena och det femte vid bara 2 tillfällen.
På så sätt kan man spara pengar istället för att köpa flera regnsystem.

Ormar

Elaphe Helena Helena

Publicerad 2009-01-30 10:17

Elaphe Helena Helena

Utseende: Smyckessnoken är en slank orm med ett smalt huvud. Kroppen är ljusbrun med bruna och vita fläckar som fungerar som kamouflage. Huvudet är grönbrunt med svarta tecken. Spridning: Runt...

Read more

Teknik

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Fukt i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:47

Fukt i terrarium

För de flesta av våra reptiler är en hög luftfuktighet nödvändig för överlevnad. De flesta av dessa djur som i övrigt är friska klarar av en torrperiod på 1-2 dagar...

Read more

Ljus i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:40

Ljus i terrarium

När man ska planera och bygga ett väl fungerande terrarium ska man lägga stor vikt vid och inte snåla med belysningen, något som är mycket viktigt för dina djurs hälsa.Det...

Read more

Värme i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:27

Värme i terrarium

De flesta av våra populäraste terrariedjur härstammar från tempererade områden vars normala dagstemperaturer får våra bästa sommardagar att rodna. Reptiler är växelvarma djur, de kan inte som däggdjur producera egen...

Read more

Ödlor

Teratolepis Fasciata

Publicerad 2009-02-21 10:21

Teratolepis Fasciata

Utseende: Vipergeckos har ljus- och mörkbruna ränder som går längs med ryggen och med ljusare fläckar ganska regelbundet utplacerade på ryggen, som tillsammans bildar ett "rutmönster". Magen är vit. Färgen/nyansen...

Read more