ALBA EXPO öppnar dörrarna om...

y
1
7
1
dagar
1
7
timmar
0
8
minuter

Följ oss på Facebook

Kalender

Regelbundna träffar i lokalen
Måndagar kl 18:00

____________________

 

Augusti:

27/8 Kick off. Information om året och Afrika, Expoutvärdering.

September:

3/9 Lokalutveckling, Planera expo

12/9 Föreläsning Med William om Kenya

Oktober:

10/10 Kl 18:00 Föreläsning med Pelle och linda om deras resa till Nya Zeeland

29/10 Sätta upp stora skyltar och gula skyltar.

November:

2/11 Sista arbetet inför helgen.

3/11 Expo/Symposium

4/11 Symposium, Nertag av skyltar

December:

10/12 Julfika i lokalen

Julmarknad

Julbord Strömvillan

Januari:

14/1 Föreläsning med William om hans resa till Tanzania

Februari:

Mars:

April:

10/4 Föreläsning med Dennis om våra svenska reptiler.

Maj:

4/5 Kl 10-12 Ormsafari i Vrinneviskogen

Vi finns på Youtube

Här är en informationfilm och ett av våra Expon.

http://www.youtube.com/watch?v=8BLYpG8nZcc

 

Värme i terrarium

De flesta av våra populäraste terrariedjur härstammar från tempererade områden vars normala dagstemperaturer får våra bästa sommardagar att rodna. Reptiler är växelvarma djur, de kan inte som däggdjur producera egen kroppsvärme.
Därför är reptiler helt beroende av temperaturen i deras omgivning för att överleva.


För att förse våra djur med de förhållanden de behöver måste vi på något sätt värma upp vårat terrarium.

Något som jag kommer att behandla i denna artikel.

Det enklaste sättet är att använda lampor, som de flesta vet avger mycket värme.


Tyvärr fungerar det inte lika bra att värma med vanliga lampor på natten eftersom våra djur är lika beroende av en naturlig dag/natt rytm. Då får man istället använda sig av värmekablar eller värmemattor.

Terrariehandeln erbjuder ett mycket stort sortiment värmemattor och kablar, vanligtvis från 6 till 40 Watt. Mattorna är oftast  vattentäta och kan därför placeras i mycket fuktiga miljöer.

Har man ett glasterrarium fungerar det alldeles utmärkt att placera värmemattor under terrariet då glas leder värme mycket bra.  För att undvika att glaset spricker av spänningar och värmeväxlingar kan man ta en bit frigolit som man skär ut ett hål för mattan i som man sedan ställer terrariet på.

För att få en tillfredställande temperaturgradient bör man inte värma mer än upp till 2/3 av terrariets yta. Värmemattan placeras alltså inte i mitten av terrariet utan med fördel ute i kanten eller i ett hörn.

Värmeslingor bör helst inte placeras direkt under ett glasterrarie, vill man ändå göra det kan man ställa terrariet på en ram av 2 cm tjocka trästavar eller som med värmemattan skära ut spår i en frigolitskiva som kabeln läggs i.
Värmekablar läggs i S-slingor för att uppnå önskad effekt, desto tätare slingor desto högre temperatur. Även här bör man inte täcka hela terrariets yta.
Notera att om man placerar kabeln inuti terrariet hos grävande arter bör kabeln skyddas på ett sätt som gör att djuren inte kan komma i direktkontakt med den.
Man kan också placera aluminiumfolie under kabeln för att koncentrera värmen uppåt.

Med värmekablar och mattor uppnår man oftast vad jag kallar för grundtemperatur.
Väljer man att inte använda kablar och mattor kan man ändå få en tillfredställande grundtemperatur dygnet runt genom att använda IR-lampor. De finns i effekter från 50-250 W. Infrarött ljus är inte synligt för de flesta reptiler och stör därför inte den naturliga dygnsrytmen.

Den i mitt tycke bästa ersättaren till värmemattor och kablar är den keramiska värmelampan. Här bör man dock vara försiktig då den vanligaste Elstein-lampan uppnår en yttemperatur på ungefär 400°C! Det är av absolut största vikt att se till att djuren inte kan komma i kontakt med lampan, det gör man enklast med en gallerkorg eller en låda med ett finmaskigt nät. Alla reptiler förknippar värme med dagsljus och kan inte uppfatta faran med en varm lampa.

Värmelampor som används i terrarium skall uteslutande användas med keramiska socklar. En plastsockel i kombination med en keramisk värmelampa på 250W skulle resultera i att plasten smälter inom ett par minuter och droppande plast är en stor brandrisk. Se också till att hålla ett avstånd på minst 5 cm mellan lampan och trä/glasytor. Glaset kan spricka av den höga temperaturen och träytor utgör en brandrisk. En sista varning är att i så stor mån som möjligt undvika att spraya vatten direkt på en värmelampa vilket kan resultera i att du har tusentals små glasskärvor i terrariet.

Vad det gäller större terrarier från 2-3 kubikmeter i volym kan man med fördel använda sig av en kupévärmare eller liknande. Samma sak gäller här: Montera värmaren så att inga djur kan komma i kontakt med eller krypa in i den. Se till att ha fläkten i sitt lägsta läge för att undvika onödig turbulens.

Avslutar med att påminna om att alla värmekällor bör kompletteras med en termostat för att undvika överhettning. Som jag nämnde tidigare så kan inte reptiler reglera sin kroppstemperatur som vi genom att svettas.

Ormar

Elaphe Helena Helena

Publicerad 2009-01-30 10:17

Elaphe Helena Helena

Utseende: Smyckessnoken är en slank orm med ett smalt huvud. Kroppen är ljusbrun med bruna och vita fläckar som fungerar som kamouflage. Huvudet är grönbrunt med svarta tecken. Spridning: Runt...

Read more

Teknik

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Fukt i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:47

Fukt i terrarium

För de flesta av våra reptiler är en hög luftfuktighet nödvändig för överlevnad. De flesta av dessa djur som i övrigt är friska klarar av en torrperiod på 1-2 dagar...

Read more

Ljus i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:40

Ljus i terrarium

När man ska planera och bygga ett väl fungerande terrarium ska man lägga stor vikt vid och inte snåla med belysningen, något som är mycket viktigt för dina djurs hälsa.Det...

Read more

Värme i terrarium

Publicerad 2009-02-01 05:27

Värme i terrarium

De flesta av våra populäraste terrariedjur härstammar från tempererade områden vars normala dagstemperaturer får våra bästa sommardagar att rodna. Reptiler är växelvarma djur, de kan inte som däggdjur producera egen...

Read more

Ödlor

Teratolepis Fasciata

Publicerad 2009-02-21 10:21

Teratolepis Fasciata

Utseende: Vipergeckos har ljus- och mörkbruna ränder som går längs med ryggen och med ljusare fläckar ganska regelbundet utplacerade på ryggen, som tillsammans bildar ett "rutmönster". Magen är vit. Färgen/nyansen...

Read more